01 02 03 04

News and Events

Scholarship Examination Mark List - 2018

FORTKOCHI EXAM CENTRE
   
Sl.No. Std Students Name and House Name Sunday School Reg. No. Code No. Mark Present/Absent
1 V Claire Joseph Attipetti Prathyasamatha, Vypeen 5001 101 25.5  
2 V Cicilia T Suresh Devasamparambu Santa Cruz, Fortkochi 5002 102 24.75  
3 V Abrash Mark Madamakkal Santa Cruz, Fortkochi 5003 103 14.25  
4 V Adreena A Antony Anchuthaickal Santa Cruz, Fortkochi 5004 104 17.75  
5 V Amy A Manuel Ammaprambu Santa Cruz, Fortkochi 5005 105 12.25  
6 V Anamika Choolackal Santa Cruz, Fortkochi 5006 106 11.75  
7 V Alan Antony D Daliyath  Ss. Peter & Paul, Amaravathy 5007   Absent  Absent  
8 V Chris Laynad Thekkanath Ss. Peter & Paul, Amaravathy 5008   Absent  Absent  
9 V Aldrin Antony Palliparambi; Ss. Peter & Paul, Amaravathy 5009   Absent  Absent  
10 V Sania Midhun Kannachamury Ss. Peter & Paul, Amaravathy 5010 107 17.75  
11 V Sandra Milton Fernandez Ss. Peter & Paul, Amaravathy 5011 108 20.5  
12 V Juliana P.T Pariyathussery Ss. Peter & Paul, Amaravathy 5012   Absent  Absent  
13 V Mary Alphy Devasam Parambu St Antony's, Eraveli 5013 109 18.5  
14 V Niya Sreya Kavu St Antony's, Eraveli 5014 110 27.25  
15 VI Sandreena Maria Pulikaparambil Prathyasamatha, Vypeen 6001   Absent  Absent  
16 VI Jose Sunil Arattukulam Prathyasamatha, Vypeen 6002 301 35  
17 VI Neha Francis Thundiparambil Prathyasamatha, Vypeen 6003 302 14  
18 VI Andriya Vincent Puthenpurackal Prathyasamatha, Vypeen 6004 303 15  
19 VI Anliya Tenson Attipetty Prathyasamatha, Vypeen 6005 304 22  
20 VI Angel Wilson Mangalapally Santa Cruz, Fortkochi 6006 305 40.5  
21 VI Evangeline William Kalankara Santa Cruz, Fortkochi 6007 306 31.5  
22 VI Siona Shabu Thodattussery Santa Cruz, Fortkochi 6008 307 38.5  
23 VI Neha Viya Veluthappilly St Joseph's, Adhikarivalappu 6009 308 18.5  
24 VI Sania Shibu Pulickal Ss Peter & Paul, Amaravathy 6010   Absent  Absent  
25 VI Steev Shibhu Pulickal Ss Peter & Paul, Amaravathy 6011   Absent  Absent  
26 VI Ann Sara Benziger Kurisinkal Ss Peter & Paul, Amaravathy 6012 309 43.5  
27 VI Sreya Mary Dominic Kallupurackal Ss Peter & Paul, Amaravathy 6013   Absent  Absent  
28 VI Catherine Julia Daliyath  Ss Peter & Paul, Amaravathy 6014 310 17  
29 VI Andriya Earnest Chakkuthara Ss Peter & Paul, Amaravathy 6015 311 25  
30 VI Rosanna Francis Veliath Ss Peter & Paul, Amaravathy 6016 312 44.5  
31 VI Francina Lopez Koottungal Ss Peter & Paul, Amaravathy 6017 313 31  
32 VI Sania Basil Kavu St Antony's, Eraveli 6018 314 32  
33 VI Blessin Bency Nellpuraparambil St Antony's, Eraveli 6019   Absent  Absent  
34 VI Amala Mary T.G. Thevarassery St Antony's, Eraveli 6020 315 39  
35 VI Ann Amelia Karathara Navajeevan, Kochery 6021 316 27  
36 VI Caytlyn V Jaison Vallyattinthara Navajeevan, Kochery 6022 317 26.5  
37 VII Sikha Sorup Polaparambil Prathyasamatha, Vypeen 7001   Absent  Absent  
38 VII Roshna Peter Valiaparambil Prathyasamatha, Vypeen 7002 501 22.5  
39 VII John V Joseph Vettikalolickal Prathyasamatha, Vypeen 7003 502 24.5  
40 VII Bexy Simon Kottavalappu Santa Cruz, Fortkochi 7004 503 32  
41 VII Faby Juliet J Bastine Kaithavalappil Santa Cruz, Fortkochi 7005 504 31.5  
42 VII Ros Mary Peter Palakkal Santa Cruz, Fortkochi 7006 505 40.5  
43 VII Sheetal Antony Moonnuthengugal St Joseph's, Adhikaraivalappu 7007 506 23.5  
44 VII Sonia Ros Joseph St Joseph's, Adhikaraivalappu 7008 507 16  
45 VII Edhna Maria Floria Shanil Ss Peter & Paul, Amaravathy 7009 508 22  
46 VII Sandra Maria P.J. Pallliparambu Ss Peter & Paul, Amaravathy 7010 509 28.75  
47 VII Maria Calvina  Ss Peter & Paul, Amaravathy 7011 510 14.5  
48 VII Antonitta Netto Ss Peter & Paul, Amaravathy 7012 511 26  
49 VII Joshwin K Jaison Kainikatt Ss Peter & Paul, Amaravathy 7013 512 15.5  
50 VII Della Sandwana Praveen Ss Peter & Paul, Amaravathy 7014 513 26.5  
51 VII Ann  Mary Swetilna St Antony's, Eraveli 7015 514 27.5  
52 VII Levina Maria C.L. Chathanattu St Antony's, Eraveli 7016 515 21  
53 VII Samuel Francis Ellikaparambi Navajeevan, Kochery 7017 516 27  
54 VIII Mathew V Joseph Vettikalolickal Prathyasamatha, Vypeen 8001 701 15.75  
55 VIII Jos Rita P.V. Puthempurackal Prathyasamatha, Vypeen 8002 702 13.75  
56 VIII Remitta Simon Attipetty Prathyasamatha, Vypeen 8003 703 20  
57 VIII Alen Xavier Maliakal Santa Cruz, Fortkochi 8004   Absent  Absent  
58 VIII Nevel P Antony Puthemparambil Santa Cruz, Fortkochi 8005 704 17.5  
59 VIII Salvia V.F. Veluthedath Santa Cruz, Fortkochi 8006 705 24.75  
60 VIII Sneha Elisane K.J.J. Kalyanaparambu Santa Cruz, Fortkochi 8007 706 22.75  
61 VIII Navomi Manuel Nilavareth Ss Peter & Paul, Amaravathy 8008 707 27  
62 VIII Reon Antony D'Cruz Kurisinkal Navajeevan, Kochery 8009   Absent  Absent  
63 VIII Amil Jeneetta Illikkaparambil Navajeevan, Kochery 8010 708 29  
64 IX Maria Juvitta Maliackal Prathyasamatha, Vypeen 9001 801 32.5  
65 IX Lethisha G. Chakalapadath Prathyasamatha, Vypeen 9002 802 43.5  
66 IX Niara Shanan K. Kadavil Santa Cruz, Fortkochi 9003 803 26  
67 IX Eyob Peter Pandaraparambu St Joseph's, Adhikarivalappu 9004 804 5.25  
68 IX Cyrus Fernandez Kadakuthiparambil St Antony's, Eraveli 9005 805 17.5  
69 IX Sania Joseph Palliparambil St Antony's, Eraveli 9006 806 32  
70 IX Angel Mary Palliparambu Navajeevan, Kochery 9007   Absent  Absent  
71 IX Prithvi Vinesh Thaikoottathil Navajeevan, Kochery 9008   Absent  Absent  
72 X Mary Nikhitha T.N. Thevarassery St Antony's, Eraveli 10001 901 28.5  
73 X James Elias A.J. Arackal St Antony's, Eraveli 10002 902 25  
74 X Ashlin Antonly Palliparambu Navajeevan, Kochery 10003 903 16.25  
75 XI Mary Martin Puthempurackal Prathyasamatha, Vypeen 11001   Absent  Absent  
76 XI Mary Sona Karott Prathyasamatha, Vypeen 11002 1001 42.5  
77 XI Maria Treasa Nelson Kalathiveettil Prathyasamatha, Vypeen 11003 1002 22.75  
78 XI Jineetta  Seline Daureo Maliakal Prathyasamatha, Vypeen 11004 1003 35  
79 XI Celine Swetlana Jacob Athipozhi Prathyasamatha, Vypeen 11005 1004 35.5  
80 XI Claudia Panikkassery Prathyasamatha, Vypeen 11006 1005 22.5  
81 XI Mary Olivia Varghese Kalarickal Prathyasamatha, Vypeen 11007   Absent  Absent  
82 XI Aneena Milton Palliparambu Santa Cruz, Fortkochi 11008 1006 26  
83 XI Avania Vincent Karuveli Santa Cruz, Fortkochi 11009 1007 35.5  
84 XI Christbel Maria Karakada Santa Cruz, Fortkochi 11010 1008 17  
85 XII Maria Magha  Santa Cruz, Fortkochi 11011 1101 28.5  
86 XII Diya Xavier Palampally St Antony's, Eraveli 12001   Absent  Absent  

CATHOLIC CENTRE - EXAM CENTRE
 
Sl.No. Std Students Name and House Name Sunday School Reg. No. Code No. Marks
1 V Emmanuel Joji Valiaparambil Vachana Jyothi, Mattanchery 5015 111 26.5
2 V Augustine Riyon Devaswanparambil Vachana Jyothi, Mattanchery 5016 112 16
4 V Emmanuel Joseph Panackal Chaithanya, Nazareth 5018 Absent Absent
5 V Chris Emmanuel Valinkal Chaithanya, Nazareth 5019 114 13.5
6 V Anabel Pulliyanath Chaithanya, Nazareth 5020 115 32
7 V Elroy Antony Jacob Palliparambil Chaithanya, Nazareth 5021 116 28.5
8 V Rohith Antony Kadeparambil Chaithanya, Nazareth 5022 117 25.5
9 V Sancia Elizabeth  Chaithanya, Nazareth 5023 118 31
10 V Rayona Antony Chennampally Chaithanya, Nazareth 5024 119 24.5
11 V Metilda Sharonia Babu Veluthedath Chaithanya, Nazareth 5025 120 22.25
12 V Adriyano Boby Jacob Kattiparambu Chaithanya, Nazareth 5026 121 24.75
13 V Mariya Arsheya Roy Maliyekkal Chaithanya, Nazareth 5027 122 30.25
14 V Swetlana Sherlin C.J. Chettivelikakath Chaithanya, Nazareth 5028 123 35.25
15 V Ann Ameliya P.J. Padathara Chaithanya, Nazareth 5029 124 27.5
16 V Sini Mariya Theruvil Chaithanya, Nazareth 5030 125 22.5
17 V Deepthi Grace Kurisinkal Chaithanya, Nazareth 5031 126 21.5
18 V Aron Antony C.J. Chettivelikakath  Chaithanya, Nazareth 5032 127 25
19 V Lael Victoria Ivan Puthempurackal  Chaithanya, Nazareth 5033 128 26.5
20 V Joseph Yohaan V.T. Veliparambil Chaithanya, Nazareth 5034 Absent Absent
21 V Abrecan Babu Balaya Chaithanya, Nazareth 5035 Absent Absent
22 V Antony Arlin D'Silva Kunnungalthara St Joseph's, Chullickal 5036 129 21
23 V Sancta Santhosh Parappillil St Joseph's, Chullickal 5037 130 30.25
24 V Riya Maria Chullickal St Joseph's, Chullickal 5038 131 19.25
25 V Sayonora Siju Thoudathussery St Joseph's, Chullickal 5039 132 17
26 V Joyann Joseph Arakkal St Joseph's, Chullickal 5040 133 27
27 V Aimy Shibu  Puthenveettil Santhome 5041 134 22.5
28 V Shane Joseph T Thachery Santhome 5042 135 18.25
29 V Siya Mary Peedikaparambil Santhome 5043 136 16
30 V Akhila Philomina K.Gl Kulathuvangara St Louis, Mundamveli 5044 Absent Absent
31 V Rufus Louis Andamkovil St Louis, Mundamveli 5045 Absent Absent
32 V Jiya Milatt St Louis, Mundamveli 5046 137 20.25
33 V Sreya Thomas Valiyaparambil St Louis, Mundamveli 5047 Absent Absent
34 V Michael Fernando Kalarikkal St Louis, Mundamveli 5048 Absent Absent
35 V Sandra Steaphen Valiaparambil St Louis, Mundamveli 5049 138 35
36 V Mary Shelda K.J. Kattiparambil St Louis, Mundamveli 5050 139 32
37 V Abiga Saniya Biju Valleparambil St Louis, Mundamveli 5051 140 31.75
38 V Sairah Jeneesh Kunnalakkath St Louis, Mundamveli 5052 141 19.25
39 V Abhay Antony Kattiparambil St Louis, Mundamveli 5053 Absent Absent
40 V Godwin Francis Thengapurackal St Louis, Mundamveli 5054 142 22.5
41 V Ridhin Thomas Kallupurackal St Louis, Mundamveli 5055 143 19.5
42 V Angel Mary Parambithara St Louis, Mundamveli 5056 144 28
43 V Fermin Njanam Vattathara St Louis, Mundamveli 5057 145 36.5
44 V Mary Nila Vattathara St Louis, Mundamveli 5058 146 28
45 V Fabiona Alex Pullanadu St Louis, Mundamveli 5059 147 21.5
46 V Alfred Reifil Kunnath St Louis, Mundamveli 5060 148 22
47 V Anna Theresa Antony  Christhu Jayanthi, Chirackal  5061 149 26
48 V Miha Jose P.J. Cherukatt Christhu Jayanthi, Chirackal  5062 Absent Absent
49 V Evangelin S Christhu Jayanthi, Chirackal  5063 150 27.25
50 V Abiya  Antony Anjalikkaparambil   Christhu Jayanthi, Chirackal  5064 151 28
51 V Sania Jos George Anjalaikkaparambil Christhu Jayanthi, Chirackal  5065 152 26.5
52 V Denoy Dennis Puthenpurackal Christhu Jayanthi, Chirackal  5066 153 23
53 V Jerimiya Joseph Suryapally Christhu Jayanthi, Chirackal  5067 Absent Absent
3 VI Alen George Joseph Koikaramparambil Vachana Jyothi, Mattanchery 5017 6113 33.25
54 VI Mary Alphia, Cheriyapattaparambil Vachana Jyothi, Mattanchery 6023 318 22
55 VI Baby Aneetta Panikaparambu Vachana Jyothi, Mattanchery 6024 319 26
56 VI Aiden Augustine Palampally Chaithanya, Nazareth 6025 320 39.5
57 VI Anima T.S. Thypadath Chaithanya, Nazareth 6026 321 34.5
58 VI Manasi Mahesh Kaithavalappil Chaithanya, Nazareth 6027 322 32.5
59 VI Shaniya Simon  Kanneth Chaithanya, Nazareth 6028 323 25
60 VI Athul Paul Neelamthara Chaithanya, Nazareth 6029 324 37.25
61 VI Mishal Joseph Chakalakkal Chaithanya, Nazareth 6030 325 44.5
62 VI Ebin Mathew K.J. Konnoth Chaithanya, Nazareth 6031 326 39.5
63 VI Yohann Antony Cleetus Pokkelaparambil Chaithanya, Nazareth 6032 327 28
64 VI Ann Reetha K.J. Konnoth Chaithanya, Nazareth 6033 328 37.75
65 VI Norbert Bryce D'Silva Kunnukalthara Chaithanya, Nazareth 6034 329 44.5
66 VI Achsah M Maria  Chaithanya, Nazareth 6035 330 34
67 VI Abygail Elizabeth Ashok Chaithanya, Nazareth 6036 Absent Absent
68 VI Anika Lena Dominic  Chaithanya, Nazareth 6037 331 24
69 VI Ann Antony Pulinthara St Joseph's, Chullickal 6038 332 29.25
70 VI Aqueena Maria K.A. Kattissery Santhome 6039 333 28
71 VI Karen Elsy Stancilauose Akkiyazhath Santhome 6040 334 31
72 VI Neenu Ros Athipozhi Santhome 6041 335 23
73 VI Siya Johnson Chakkrassery Santhome 6042 336 28.5
74 VI Maria Hamlin Thareparambil St Louis, Mundamveli 6043 337 38
75 VI Theresa Ciciliya K.G. Kochuveettil St Louis, Mundamveli 6044 338 34
76 VI Andriya Rose Thekkumpurath St Louis, Mundamveli 6045 339 27.5
77 VI Maria V.Rajesh Vallomthayil St Louis, Mundamveli 6046 340 30.5
78 VI Sreya James Kalarickal St Louis, Mundamveli 6047 341 36.5
79 VI Dariya Shuju Padayattil St Louis, Mundamveli 6048 342 35.25
80 VI Marson Christ Palliparambil St Louis, Mundamveli 6049 343 41.5
81 VI Joshwel Albert K.J. Kochuthara St Louis, Mundamveli 6050 344 27.5
82 VI Lordwin Leo Kattiparambil St Louis, Mundamveli 6051 345 39.5
83 VI Lena Maria Vattathara St Louis, Mundamveli 6052 346 32.25
84 VI Richard Xavier Kainikkatt St Louis, Mundamveli 6053 347 31.5
85 VI Annanya Laila Mary Pariyathussery St Louis, Mundamveli 6054 348 20
86 VI Rithika Rose Kadaviparambil St Louis, Mundamveli 6055 349 40.5
87 VI Annanya Cameline Kaitheth St Louis, Mundamveli 6056 350 38.5
88 VI Mary Jesna Kalathara St Louis, Mundamveli 6057 351 28.5
89 VI Caitlyn P.J.  Peedikaparambil St Louis, Mundamveli 6058 352 13
90 VI Oliviya Barbara Kodiveettil Christhu Jayanthi, Chirackal  6059 353 34.5
91 VI Mariya Simona K.S. Kunnel Christhu Jayanthi, Chirackal  6060 354 33
92 VI Ann Jessil Maneesha Tholatt Christhu Jayanthi, Chirackal  6061 355 27.25
93 VI Jelsa Maria D'Cotta Marottiparambil Christhu Jayanthi, Chirackal  6062 356 31.5
94 VI Juan George Antony Panakal Christhu Jayanthi, Chirackal  6063 357 42.5
95 VI Sreya P.B. Pulithara Christhu Jayanthi, Chirackal  6064 358 40.25
96 VI